Grupul Cheque Dejeuner semnează un acord pentru înființarea unui Comitet European de Întreprindere

Chèque Déjeuner RomaniaGrupul Cheque Dejeuner, furnizor mondial de servicii preplatite de 50 de ani, își creează Comitetul European de Întreprindere. Acordul care oficializează această instituție a fost semnat marți, 4 noiembrie 2014, la sediul Grupului Cheque Dejeuner în Gennevilliers (92). Comitetul European de Întreprindere este un organism de informare și consultare a salariaților. Forma antreprenorială specifică Grupului Cheque Dejeuner și natura activităților sale sunt atât elemente care întăresc atașarea la dialogul social, cât și un factor determinant al succesului proiectului său economic și social.

Un acord exemplar

Înființarea  Comitetului European de Întreprindere este rezultatul mai multor luni de dialog și negocieri între conducerea Grupului, reprezentanții salariaților și organizațiile sindicale. Acesta a fost semnat, de asemenea, de UNI Europa si EFFAT, federații ale sindicatelor  europene care reprezintă domeniile de activitate ale Grupului Cheque Dejeuner

Acordul, votat în unanimitate pentru crearea acestei instanțe, este exemplar din mai multe puncte de vedere:

– în timp ce mai mult de 1.000 de acorduri au fost semnate până în prezent în întreprinderile multi-naționale, acesta este primul acord semnat voluntar de o companie din Europa, din proprie inițiativă, venind în întâmpinarea prevederilor juridice și cu sprijinul managementului;

– de asemenea, acesta creează primul Comitet European de Întreprindere încheiat într-o companie a cărei structură este o societate cooperativă și participativă, companie al carei capital este deținut în totalitate de către angajații săi. Acesta reprezintă un semnal puternic într-un moment al dezvoltării  economiei sociale și solidare în Franța și în Europa.

Dialog consolidat

Comitetul European de Întreprindere reunește filialele Grupului Cheque Dejeuner din Europa care au peste 50 de angajați. Astăzi, Franța, Italia, Spania, România, Slovacia și Republica Cehă sunt reprezentate. În plus, filialele țărilor cu mai puțin de 50 de angajați pot desemna un corespondent.

Unul dintre obiectivele Comitetului European de Întreprindere este acela de a asigura un flux mai bun al informațiilor între Grup, filialele sale și angajații săi. Astfel, Grupul Cheque Dejeuner dorește să încurajeze implicarea tuturor angajaților săi în proiectele sale strategice. Pentru a permite celor aleși să-si  exercite pe deplin rolul, acordul prevede un buget de formare continuă, condiție esențială pentru consolidarea acestui organism.

Subiecte strategice

O altă caracteristică originală a acestui acord, care îi conferă un caracter inovator, este faptul că în acest Comitet European de Întreprindere activitatea este structurată în jurul a patru axe RSI (Responsabilitate Sociala a Întreprinderii) ale Grupului Cheque Dejeuner și anume: economică, socială, de mediu și societală. În acest context, CEI va lucra pe subiecte de natură strategică și aplicabile țărilor participante. Autoritățile locale vor putea solicita, de asemenea, Comitetul European de Întreprindere.

Comitetul European de Întreprindere va promova în continuare fluxul de informații și implicarea salariaților în cadrul proiectului strategic al Grupului  Cheque Dejeuner. Această realizare se potrivește perfect dorinței noastre de a inova în toate domeniile, fie ele economice, sociale sau tehnologice.”, declară Catherine Coupet, președinte al Grupului Cheque Dejeuner.

Comitetul European de Întreprindere nu se substituie autorităților naționale, însă favorizează  coeziunea angajaților și consolidarea unei culturi comune în interiorul filialelor Grupului Cheque Dejeuner.

Author: redactiags

Share This Post On
468 ad

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *