Noutate Editura Herald: Despre gnoză și gnosticism

despre gnoza si gnosticism carte editura heraldGnoza este așadar «cunoașterea» a ceva (a lui Dumnezeu sau a unei proprietăți a lui Dumnezeu), cunoaștere care, odată ce a fost dată, este imediată și absolută, transcendentă față de simpla credință (pistis), cunoaștere a Vieții și a Luminii, și care este ea însăși Viața și Lumina – într-un cuvânt, cunoaștere care este viziune, revelație și har, harismă (charismă), adevăr absolut înțeles printr-un act mistic sau încredințat de un hieros logos, scriere sacră sau inițiere în misterii.

Pe de altă parte, în numeroasele și diferitele manifestări pe care le oferă în istorie și care, în anumite cazuri, au avut posibilitatea să fie independente unele de altele, atitudinea gnostică se dovedește coerentă, unitară și constantă, reprezentând prin aceasta un tip distinct și original de religiozitate. Astfel, Gnoza poate și trebuie să fie considerată drept un fenomen particular, comun diferitelor domenii ale istoriei religiilor și, în acest fel, general. Acesta este felul în care intenționăm să o studiem aici, căutând să descoperim structura care îi definește esența, elementele ce o alcătuiesc și modul în care acestea se articulează unul de celălalt, mecanismele ce o determină, experiențele și exigențele la care răspunde; pe scurt, încercând să o înțelegem atât în ea însăși, cât și prin ea însăși și să pricepem în ce sens speculațiile, temele, miturile și riturile care îi alcătuiesc materia sunt ordonate în vederea unei nevoi de mântuire individuală.

Gnoza nu există în sine, independent de expresiile ei, în afara „gnozelor” și a gnosticilor.

Cartea Despre gnoză și gnosticism, de Henri – Charles Puech, poate fi comandată AICI.

 

Author: redactiags

Share This Post On
468 ad

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *